چای تشریفات

اطلاعات پایه

چای تشریفات

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • توزیع کننده

چای تشریفات

انواع چای، چای سیاه، چای سبز، چای کیسه ای و ...

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پلاک 34

11 - 50 نفر

http://www.talatea.com

مالکیت

۵ آبان ۱۳۷۱

خانواده مبین

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها